Kobieta z Klasą

Święto Kobiet z Klasą zostało w Klubie ustanowione 8 marca 2007 roku.

Każda okazja jest dobra do świętowania, a już ta, że jesteśmy Kobietami najbardziej. To jednak pewne wyróżnienie od losu i mamy ochotę okazywać mu wdzięczność za to. Dawne Święto Kobiet, też ciągle jakoś jest w każdej z nas.
U jednej na tak, u innej na nie, ale my, Kobiety z Klasą mamy swoje sposoby okazywania radości i cieszenia się swoją kobiecością. Kulminacyjnym punktem tego Święta jest wręczenie, wybranej w drodze dorocznego konkursu kandydatce, Certyfikatu Kobiety z Klasą.

W ubiegłych latach tytułem Kobiety z Klasą uhonorowane zostały:

2024 - siostra Małgorzata Chmielewska
2023 - Hanna Machińska
2022 - Elżbieta Jodłowska
2022 - Wanda Traczyk-Stawska
2019 - Patrycja Krzymińska
2018 - Barbara Stępień
2017 - Małgorzata Gersdorf
2016 - Danuta Szaflarska
2016 - Tessa Capponi - Borawska
2015 - Olga Krzyżanowska
2014 - Monika Płatek
2013 - Krystyna Janda
2012 - Henryka Bochniarz
2011 - Hanna Gronkiewicz - Waltz
2010 - Ewa Woydyłło
2009 - Małgorzata Niemen
2008 - Maria Koterbska
2007 - Elżbieta Dzikowska


Regulamin konkursu o tytuł Kobiety z Klasą:

Szukamy modelu kobiety dojrzałej, która swoim charakterem i postępowaniem stanowi wzór godny naśladowania.
Kandydatury zgłaszają Członkinie Klubu Klasy Kobiet zgodnie z procedurą:
Wniosek powinien we wskazanym terminie zostać złożony na piśmie na ręce Rity Wrześniowskiej i zawierać:
- imię i nazwisko kandydatki,
- staranne, w kilku zdaniach, uzasadnienie propozycji
- czytelne podpisy trzech Członkiń Klubu Klasy Kobiet
Do finału wejdzie nie więcej niż 5 kandydatur wybranych przez komisję konkursową składającą się z następujących osób:
Elżbieta Ćwiklińska - Prezeska Zarządu
Rita Wrześniowska - Opiekunka Klubu
Jedna Członkini Rady Fundacji

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w drodze głosowania Członkiń oraz Bywalczyń podczas Święta Kobiet z Klasą.
Mandatem do głosowania jest biały, lub zielony identyfikator Klubu Klasy Kobiet.
netBOX - Strony internetowe