Kobieta z Klasą

Święto Kobiet z Klasą zostało w Klubie ustanowione 8 marca 2007 roku.

Każda okazja jest dobra do świętowania, a już ta, że jesteśmy Kobietami najbardziej. To jednak pewne wyróżnienie od losu i mamy ochotę okazywać mu wdzięczność za to. Dawne Święto Kobiet, też ciągle jakoś jest w każdej z nas.
U jednej na tak, u innej na nie, ale my ? Kobiety z Klasą mamy swoje sposoby okazywania radości i cieszenia się swoją kobiecością. Kulminacyjnym punktem tego Święta jest rozstrzygnięcie konkursu o tytuł Kobiety z Klasą.
W ubiegłych latach tytułem Kobiety z Klasą uhonorowane zostały:
1. Elżbieta Dzikowska
2. Maria Koterbska
3. Małgorzata Niemen
4. Ewa Woydyłło
5. Hanna Gronkiewicz - Waltz
6. Henryka Bochniarz
7. Krystyna Janda
8. Monika Płatek
9. Olga Krzyżanowska
10 Tessa Capponi - Borawska
11. Małgorzata Gersdorf
12. Barbara Stępień


Regulamin konkursu o tytuł Kobiety z Klasą:

Szukamy modelu kobiety dojrzałej, która swoim charakterem i postępowaniem stanowi wzór godny naśladowania.
Kandydatury zgłaszają Członkinie Klubu Klasy Kobiet zgodnie z procedurą:
wniosek powinien we wskazanym terminie zostać złożony na piśmie na
ręce Rity Wrześniowskiej i zawierać:
- imię i nazwisko kandydatki,
- staranne uzasadnienie propozycji
- czytelne podpisy trzech Członkiń Klubu Klasy Kobiet
do finału wejdzie nie więcej niż 5 kandydatur wybranych przez komisję konkursową składającą się z następujących osób:
Elżbieta Ćwiklińska - Prezeska Zarządu
Rita Wrześniowska - Opiekunka Klubu
Jedna Członkini Rady Fundacji

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w drodze tajnego głosowania Członkiń oraz Bywalczyń podczas Święta Kobiet z Klasą.
Mandatem do głosowania jest biały identyfikator Klubu Klasy Kobiet.
netBOX - Strony internetowe