Poprawka z historii


Nasze wykłady z historii, które odbywają się od kilku lat, doprowadziły nas do miejsca, w którym postanowiłyśmy przyjrzeć się bliżej historii Polski - przede wszystkim tej spoza szkolnego kanonu i szkolnych podręczników. Pierwszy semestr pomyślany został jako przegląd kilkunastu zagadnień z różnych epok - trochę ciekawostek, trochę faktów, pozwalających zobaczyć znaną historię w zupełnie nowym świetle. Semestr drugi poświęcony będzie ściśle jednej epoce: dwudziestoleciu międzywojennemu.
W programie I semestru


1. Kto i dlaczego spisywał dzieje Piastów: podróżnicy, wrogowie i propagandziści wczesnego średniowiecza
2. Dlaczego król poćwiartował biskupa? Nierozwiązana zagadka śmierci Stanisława
3. Koloniści, Krzyżacy i Tatarzy - wiek XIII jako wiek wielkich przemian
4. Jak szlachta zdobywała władzę
5. "Gospoda wygnańców", "azyl heretyków" - tolerancja religijna i jej granice w XVI i XVII wieku
6. "Wielki niemowa": Chłopi i chłopki w dawnej Polsce
7. "Nie-rządem Polska stoi" - kryzys i upadek Rzeczypospolitej szlacheckiej
8. Pokolenie oświeceniowców w epoce upadku, Rewolucji, wojny
9. "Wielki" i "mały" romantyzm
10. Entuzjastki, emancypantki, socjalistki, uczone
11. Demony czasów "Wesela"
12. Długi wiek XIX

zajęcia w poniedziałki w godz. 18.30- 20.00
12 spotkań, 18 godzin, koszt udziału 220,00 zł

Prowadzi Anna Dzierzgowska
, nauczycielka, tłumaczka. Uczy historii w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. Jacka Kuronia w Warszawie, współpracuje z Fundacją "Feminoteka", współprowadzi Społeczny Monitor Edukacji. Przetłumaczyła m.in.: Simon Blackburn, "Platon. Państwo" (Muza, 2007) czy S. Faludi, "Reakcja. Niewypowiedziana wojna przeciwko kobietom" (Czarna Owca, 2013).
netBOX - Strony internetowe